ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

آشنايي با مرکز تحقيقات
MATAB

همايش هاي متآب

   


صفحه مناسب براي چاپگر

PostNuke

برنامه هاي علمي کنفرانس در 2 روز 22 و 23 ارديبهشت سال 1395 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

يک روز همايش اختصاص به برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار خواهد داشت و يک روز سخنراني هاي کليدي و مقالات برتر از طرف اساتيد و شرکت کنندگان در همايش ارايه مي گردد.

سخنراني هاي کليدي در مدت 30 دقيقه و مقاله هايي که به صورت سخنراني پذيرفته شده اند بايستي در مدت 20 دقيقه (15 دقيقه به ارائه سخنراني و 5 دقيقه به پرسش و پاسخ) ارايه گردد.

مقالاتي که به صورت پوستر پذيرفته شده اند در فواصل زماني اختصاص يافته براي مقالات پوستري (فرمت، زمان و نحوه ارئه پوستر در زمان پذيرش مقالات اعلام خواهد شد) و در مجاورت سالن هاي برگزاري همايش ارائه خواهد شد.برگزار کنندگان

Ferdowsi_tmb

MATAB


حاميان
hamiff

  تعداد بازدید کنندگان :32850
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.