ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

آشنايي با مرکز تحقيقات
MATAB

همايش هاي متآب

   
دکتر حسين محمدزاده - دانشگاه فردوسي مشهد

اعضاي كميته علمي همايش به ترتيب حروف الفبا:

دکتر محمدحسين آدابي - دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر کامبيز اکبرزاده - شرکت پاد کيميا نوين

دکتر رضا ايزدي نجف آبادي - دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر حسين خادمي - دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر فرهاد خرمالي - دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دکتر عزت الله رئيسي اردكاني - دانشگاه دانشگاه شيراز

دکتر محمد زارع - دانشگاه شيراز

دکتر حيدر زارعي - دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر سعيد سعادت - دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دکتر سعيد عليرضايي - دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر فريدون غضبان - دانشگاه تهران

دکتر غلامعباس کاظمي - دانشگاه صنعتي شاهرود

دکتر محمد حسن کريم پور - دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر حاجي کريمي - دانشگاه ايلام

دكتر اسدالله محبوبي - دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محمد حسين محمودي قرائي - دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر سيد احمد مظاهري - دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر سيد رضا موسوي حرمي - دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر حسن ميرنژاد - دانشگاه تهران

دکتر ياسر نيک پيمان - دانشگاه يزد

دکتر محمد هادي هادي زاده يزدي - دانشگاه فردوسي مشهد


برگزار کنندگان

Ferdowsi_tmb

MATAB


حاميان
hamiff

  تعداد بازدید کنندگان :32856
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.