ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

آشنايي با مرکز تحقيقات
MATAB

همايش هاي متآب

   

چگونگي پرداخت هزينه ها:

کليه هزينه ها مي بايست بصورت الکترونيکي و يا حضوري به حساب شماره58665 بانک تجارت شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد کد 4250 (شماره شبا IR800180000000000425058665) در وجه همايش کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار واريز و کد رهگيري عمليات پرداخت و يا اسکن اصل فيش واريزي تا تاريخ 31 فروردين ماه 1395 به دبيرخانه همايش ايميل شود. لازم به تذکر است که همايش از چاپ مقالاتي که ارائه دهندگان آن هزينه شرکت در کنفرانس را پرداخت نکرده اند معذور است.


هزينه ثبت نام

توضيحات

دانشجو

1500000  ريال

برنامه همايش - لوح فشرده مجموعه مقالات- پذيرايي بين سخنراني ها و ناهار

غير دانشجو

3000000  ريال

کارگاه‌ آموزشي

دانشجو

1500000 ريال

برنامه همايش - لوح فشرده مجموعه مقالات - مطالب کارگاه- پذيرايي و ناهار

غير دانشجو

3000000 ريال

داراي غرفه در نمايشگاه

3000000 ريال

برنامه همايش - لوح فشرده مجموعه مقالات - پذيرايي و ناهار و لوح تقدير

هزينه ثبت نام بعد از 31 فروردين ماه 1395

دانشجو

1800000  ريال

برنامه همايش - لوح فشرده مجموعه مقالات- پذيرايي بين سخنراني ها و ناهار

غير دانشجو

3500000  ريال

کارگاه‌ آموزشي

دانشجو

1800000  ريال

برنامه همايش - لوح فشرده مجموعه مقالات - مطالب کارگاه- پذيرايي و ناهار

غير دانشجو

3500000 ريال

داراي غرفه در نمايشگاه

3500000 ريال

برنامه همايش - لوح فشرده مجموعه مقالات - پذيرايي و ناهار و لوح تقدير


برگزار کنندگان

Ferdowsi_tmb

MATAB


حاميان
hamiff

  تعداد بازدید کنندگان :32857
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.