ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

آشنايي با مرکز تحقيقات
MATAB

همايش هاي متآب

   
  • برنامه هاي علمي همايش:

برنامه هاي علمي کنفرانس در 2 روز 22 و 23 ارديبهشت سال 1395 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

يک روز همايش اختصاص به برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار خواهد داشت و يک روز سخنراني هاي کليدي و مقالات برتر از طرف اساتيد و شرکت کنندگان در همايش ارايه مي گردد.

سخنراني هاي کليدي در مدت 30 دقيقه و مقاله هايي که به صورت سخنراني پذيرفته شده اند بايستي در مدت 20 دقيقه (15 دقيقه به ارائه سخنراني و 5 دقيقه به پرسش و پاسخ) ارايه گردد.

مقالاتي که به صورت پوستر پذيرفته شده اند در فواصل زماني اختصاص يافته براي مقالات پوستري (فرمت، زمان و نحوه ارئه پوستر در زمان پذيرش مقالات اعلام خواهد شد) و در مجاورت سالن هاي برگزاري همايش ارائه خواهد شد.


برگزار کنندگان

Ferdowsi_tmb

MATAB


حاميان
hamiff

  تعداد بازدید کنندگان :30476
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.