ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.

آشنايي با مرکز تحقيقات
MATAB

همايش هاي متآب

   

اهدف برگزاري دومين همايش ملي کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار:

  • آشنايي با تحقيقات انجام شده و پتانسيل يابي استفاده از فناوري ايزوتوپ هاي پايدار در کشور

  • بررسي دست آوردهاي جديد دستگاهي، روش هاي آناليز جديد و کاربردهاي جديد فناوري ايزوتوپ هاي پايدار

  • نيازسنجي تحقيقات، دستگاه ها و آموزش هاي مورد نياز براي به کار گرفتن فناوري ايزوتوپ هاي پايدار در علوم مختلف

  • بومي سازي فناوري ايزوتوپ هاي پايدار با برگزاري کارگاه هاي آموزشي

  • تبادل نظر در رابطه با امکان چاپ مجله علمي پژوهشي کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار

  • تبادل نظر در رابطه با امکان تشکيل انجمن ايزوتوپ هاي پايدار در کشوربرگزار کنندگان

Ferdowsi_tmb

MATAB


حاميان
hamiff

  تعداد بازدید کنندگان :30468
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.